تهیه ملزومات ضدعفونی و بهداشتی قبل از آغاز سال تحصیلی جدید با توجه به شرایط کرونا

تهیه لوازم بهداشتی و ضدعفونی از قبیل دستگاه ضدعفونی پاش پدالی ، دستگاه تهویه و ضدعفونی کننده هوا، سمپاش قابل حمل ، الکل و سفید کننده ، تب سنج دیجیتالی 

گزارش تصویری