جلسات تعامل و هم اندیشی با اولیا

جلسه تعامل و هم اندیشی و تشریح برنامه های سال تحصیلی جدید در روزهای شنبه 25 مرداد با حضور اولیای دانش آموزان پایه دوازدهم، یکشنبه 26 مرداد با حضوراولیای دانش آموزان پایه یازدهم و دوشنبه 27 مرداد با حضور اولیای دانش آموزان پایه دهم ( جدید الورود ) تشکیل شد. 

در این جلسه با توجه به شروع سال تحصیلی از 15 شهریور و اعلام ستاد کرونا براساس وضعیت شهر ارومیه ، سه شیوه مختلف آموزشی تشریح و به سمع و نظر اولیا رسید.

گزارش تصویری