ثبت نام سال تحصیلی جدید

ثبت نام شروع شد

دبیرستان و هنرستان تسنیم ثبت نام سال تحصیلی جدید را آغاز کرد. 

 به منظور رعایت نکات بهداشتی و در راستای رفع نگرانی اولیا و دانش آموزان ثبت نام  به دو صورت حضوری و مجازی انجام می گردد.