کسب مقام اول در مسابقه تیمی فیزیک، مرحله منطقه ایی

کسب مقام اول توسط دانش آموزان تسنیم در مسابقات فیزیک منطقه ای توسط : روناک سلیمی ، آیناز شاهوردی ، پارمیس جامع 

گزارش تصویری