بزرگداشت هفته قرآن ، عترت و نماز

بزرگداشت هفته قرآن ، عترت و نماز در دبیرستان تسنیم

هفته قرآن ، عترت و نماز در فضای شاد و با حضور تمامی دانش آموزان برگزار شد. به همین مناسبت روزشمار این هفته به ترتیب زیر اجرا شد : قرآن و آموزه های قرآنی در سلامت و بهداشت روانی دانش آموزان -ختم سوره انشراح و تفسیر - نظرات دانشمندان و عالمان سایر ادیان در مورد قرآن و معجزه های آن  - نماز و آموزش آداب و ترتیب آن - برگزاری مسابقات نماز و عترت و قرآن در مرحله آموزشگاهی و معرفی افراد برتر به اداره و برگزاری مسابقه بین تمامی دانش آموزان از مطالب مطرح شده .

این مراسم با همراهی  سرکار خانم خلیلی قاری قرآن و دبیر دین و زندگی اجرا شد.