آغاز توزیع کارنامه پایه های دهم و یازدهم

از امروز سه شنبه اول تیرماه 1400 همزمان با میلاد با سعادت امام رضا (ع) کارنامه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم آماده تحویل به اولیا می باشد.