انتخاب معلم نمونه

در سال تحصیلی 1400-1399 و هفته معلم سرکار خانم مهسا فانی به عنوان معلم نمونه استان آذربایجانغربی برگزیده شدند . این موفقیت را خدمت ایشان تبریک می گوییم.