الناز زینالی

الناز زینالی

سمت : دبیر ریاضی 

سابقه فعالیت : 11 سال

مدرک تحصیلی : دکترای ریاضی محض گرایش آنالیز