شیرین شیرفرمانی

شیرین شیرفرمانی

سمت : دبیر شیمی

سابقه فعالیت : 24 سال

مدرک : فوق لیسانس شیمی