مهسا فانی

مهسا فانی

سمت : دبیر زیست شناسی

سابقه فعالیت :8 سال

مدرک تحصیلی : دکترای دامپزشکی