خدیجه جعفرزاده

خدیجه جعفرزاده

سمت : موسس و دبیر زبان و ادبیات فارسی

سابقه فعالیت : 28 سال

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی