رباب جعفرزاده

رباب جعفرزاده

سمت  : معاون فن آوری

سابقه فعالیت : 9 سال

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس اقتصاد