زیبا حاجی زاده

زیبا حاجی زاده

سرکار خانم زیبا حاجی زاده

سمت  : موسس و مدیر دبیرستان

سابقه فعالیت : 39 سال سابقه آموزشی مدیریت

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت ، لیسانس زیست شناسی