سخن مدیر

"قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون " سوره زمر آیه 9

مهری که به مهر داریم ، از آن جهت است که مهر یک آغاز است .

شروعی دوباره است تا آگاهی های بیشتری کسب کنیم و به دانش و بینش بیشتری مجهز شویم و راه را بهتر بشناسیم .

در این راه باید بدانیم دانش آموزان نیز حقوقی دارند از جمله این حقوق :

حق بیان و اظهار نظر است که باعث تقویت اعتماد به نفس و احساس مسئولیت در فرد می شود و نقش سازنده ی فرد را در جامعه بیشتر می کند.

حق احترام ، همانند هر فرد دیگری دانش آموزان حق دارند که احترام خود را حفظ کنند و به دیگران نیز احترام بگذارند.

حق نشاط و شادی در محیطی  که با نشاط و شاد باشد زمینه های بیشتری برای رشد روانی و فکری دانش آموزان وجود دارد و بر عکس در محیط های خشک و بی نشاط با کاهش سطح یادگیری و آموزش روبرو می شویم .

حق بهداشت از نظر محیطی، اجتماعی و روانی حق مسلم دانش آموزان است که هم از طرف مدرسه باید رعایت شود.

استفاده از این حقوق مسلم زمانی ممکن است که دانش آموزان به آن ها آگاه و خود مجری آنها باشند.

مهر فرصتی است تا در سال جدید دانش آموزی خود ، همراهانی مصمم تر، هم فکرانی تازه تر، اندیشه هایی متعالی تر و شناختی عمیق تر از ایده ها ، افکار جامعه و جهان معاصر کسب کنیم .برای رسیدن به این هدف باید همزمان با پویایی و سلامت جسمی و روحی با الفبای علم آشنا شویم . در دبیرستان دوره دوم سطح علوم پایه ای که می آموزیم ما را به دانشگاه مرتبط می سازد و تا الفبای علوم مختلف را نیاموزیم در رشد فکری و اندیشه ای و درک جهان اطراف موفق نخواهیم شد.

یکی از مهمترین حقوق دانش آموز حق کسب علم و دانش آموز حق کسب علم و دانش است که همانطور که قبلا نیز اشاره شد این حقوق را دانش آموزان به شرطی کسب می کنند که مجری آن باشند.

برای تمام دانش آموزان عزیز که با اراده و تصمیم قوی برای کسب حقوق خود پای در راه علم آموزی و مهرورزی نهاده اند آرزوی موفقیت دارم .

علم بیاموزید زیرا علم ، رشته پیوند شما و خدای عزو جل است.

 پیامبراکرم ( ص)

 

متن سخنرانی مدیر دبیرستان غیر دولتی تسنیم ارومیه

در روز بازگشایی مدارس ( اول مهر 1398)