آموزش مهارت تمرکز

جلسه آموزش مهارت تمرکز صبح امروز یکشنبه در سالن دبیرستان تسنیم با حضور تمامی دانش آموزان پایه دهم تشکیل شد. سرکار خانم سعادت به عنوان مدرس به تمامی سوالات دانش آموزان در خصوص نحوه تمرکز بر یادگیری دروس و عواملی که باعث برهم خوردن تمرکز می شود پاسخ داده و عوامل موثر بر کسب این مهارت لازم را یاد آور شدند.

گزارش تصویری